امیر هیدروپونیک

امیر هیدروپونیک

مشاوره و آموزش کشت هیدروپونیک

آموزشی

عناصر طبیعی گیاه

عناصر ضروری گیاه

  عناصر ضروری گیاه     در طول سالها مجموعه ای از اصطلاحات به منظور طبقه بندی عناصر ضروری گياه یا عناصر ضروری برای رشد گیاه ابداع شده است. مجموعه این اصطلاحات می تواند گيج كننده و برای آنهایی كه در اين موضوع نا آشنا هستند گمراه كننده باشد. حتی افراد با تجربه هم ممكن …

عناصر ضروری گیاه ادامه »

فتوسنتز

فتوسنتز

فتوسنتر     در زمینه فتوسنتز آزمايشات مشهور ژوزف پريسلی در سال ١٧٧٥ با يک حيوان و گياه نعنا در داخل يک ظرف اين حقيقت را ثابت كرد كه گياهان به جای تخليه هوا باعث تصفيه نمودن آن می شوند در حالی كه حيوانات برعكس عمل می كنند. نتيجه آزمايشات او زمينه جديدی برای تحقيقات …

فتوسنتز ادامه »

ریشه گیاه

نقش و کار ریشه گیاه

نقش و کار ریشه گیاه   ریشه گیاه دارای دو نقش اصلی می‌باشد: 1. تکیه گاه فیزیکی گیاه در بستر رشد می‌باشد 2. مسیری برای ورود آب و مواد غذایی به داخل گیاه می‌باشد که این مواد مجددا در داخل پیکره گیاه توزیع می شوند.     اگر چه اولین نقش که ذکر شد مهم …

نقش و کار ریشه گیاه ادامه »