امیر هیدروپونیک

امیر هیدروپونیک

مشاوره و آموزش کشت هیدروپونیک

کیفیت آب در هیدروپونیک

میزان مطالعه شده

آنچه در این مقاله خواهید آموخت

فهرست

 

کیفیت آب

 

کیفیت آب در هیدروپونیک

کیفیت آب در هیدروپونیک بسیار مهم است چون تمام سیستم های هیدروپونیک نیازمند میزان قابل توجهی از آب خالص هستند.
بهترین منابع آب محلی یا آب مورد استفاده در کشاورزی حاوی مواد و عناصری است که می‌تواند بر روی رشد گیاه دارای تاثیر مثبت یا منفی باشد.
حتی جمع آوری آب باران از سطح پوشش گلخانه ها ممکن است حاوی مواد آلی یا غیر آلی باشد که می تواند بر روی رشد تاثیر بگذارد.
در قسمت های زیادی از ایالات متحده و همچنین در مناطق زیادی از دنیا کیفیت آب یک مشکل مهم
برای کشت هیدروپونیک است زیرا اکثر آب ها به مواد آلی و غیرآلی گوناگون آلوده هستند.
بنابراین آنالیز کامل آب برای هر کشت هیدروپونیک ضروری است.
در صورتی که آب مورد استفاده از منابع رودخانه، چاههای کم عمق و یا منابع آبهای
سطحی تامین گردد آنالیز بایستی در برگیرنده مواد آلی و غیرآلی هم باشد.

در مواردی که منبع آب متفاوت از منابعی باشد که گفته شد،

تنها آنالیز مواد غیر آلی برای تعیین میزان و نوع عناصر موضوع کفایت میکند.

در مورد کیفیت آب در هیدروپونیک باید گفت: منابع آب طبیعی ممکن است حاوی مقدار قابل توجهی از
عناصر ضروری مورد نیاز گیاه مخصوصاً کلسیم و منیزیم باشد.
در مناطقی که آب از منابع با سنگ مادری آهکی تامین شود

غلظت بالای کلسیم و منیزیم به ترتیب تا ۱۰۰ و ۳۰mg/L(ppm) غیر معمول نمی باشد.
تعدادی از منابع آبی طبیعی حاوی مقدار زیادی از سدیم و آنیون هایی مثل بیکربنات (-HCO2)، کربنات ، سولفات و کلراید میباشد.

جدول راهنمای کیفیت آب برای آبیاری

کیفیت آب در هیدروپونیک

در تعدادی از مناطق ممکن است بور در غلظت نسبتاً بالایی یافت شود.
سولفید عموماً به صورت سولفید آهن که بوی تخم مرغ گندیده می دهد، در تعدادی از آبهای طبیعی یافت میشود.
مشخصات ترکیب آب مصرفی برای هیدروپونیک و نیز آب مصرفی برای آبیاری در منابع وجود دارد.
ورور و لمن در سال ۱۹۸۰ ، غلظت حداکثر مواد معدنی موجود در آب برای استفاده در کشت پشم سنگ را تعیین کردند.
فرن هند و هموکارانش در سال ۱۹۷۲، شرایط آب مورد استفاده برای آبیاری را از لحاظ شوری،
هدایت الکتریکی (EC)، کل مواد جامد محلول و میزان یون موجود معرفی کردند.

جدول ترکیبات و عناصر رایج و حداکثر غلظت مجاز در آب برای استفاده معمول در هیدروپونیک

کیفیت آب در هیدروپونیک

آب های سطحی و آب استخر از نظر کیفیت آب به دلیل امکان داشتن موجودات بیماری زا و جلبک مشکل ساز هستند.

جلبکها به شدت در سیستمهای هیدروپونیک رشد میکند و باعث مسدود شدن لوله ها و منافذ میشوند.
فیلتراسیون و سایر پیش تیمار های آب قبل از استفاده در محلول غذایی

برای اطمینان از عدم آلودگی و عوامل زیانبار و مواد معلق ضروری است.
در اغلب موارد انجام چند تیمار بر روی آب برای تهیه و نگهداری محلول غذایی مناسب ضروری است.
با توجه به نتایج آنالیز آب ممکن است که هیچگونه تیمار یا فیلتراسیون خاصی مورد نیاز نباشد.

اما با این حال تولیدکنندگان می‌توانند در حالت های ابتدایی به راحتی با استفاده از فیلتراسیون

با بستر شن یا فیلتر ریز، مواد زاهد را حذف نمایند و در حالت های دقیق تر هم می توانند با استفاده از

سیستمهای پیچیده حذف یون ها از طریق تبادل یونی

یا اسمز معکوس نسبت به تیمار آب قبل از استفاده اقدام کنند.

در مناطق دارای آب سنگین ممکن است در آب آبیاری کلسیم و منیزیم موجود باشد و بتواند تمام یا قسمتی
از نیاز گیاه را برآورده کند.

علاوه بر این ممکن است غلظت عناصر میکرو در آب به حدی باشد که نیازی به افزودن آنها به محلول غذایی نباشد.
تمام اینها در صورت انجام یک آنالیز آب آبیاری مشخص خواهد شد.
مواد شیمیایی آلی مثل حشره کش ها و علف کش ها که بسیاری از آنها در آب محلول هستند،
میتوانند به روی رشد گیاه حتی در غلظت‌های پایین تاثیر زیادی بگذارند.
در صورت استفاده از آن به چاه های کم عمق یا آبهای سطحی، مخصوصاً در
مناطق با کشت فشرده، باید آب مصرفی از نظر وجود مواد شیمیایی آلی مورد آنالیز قرار گیرد.
تیمار های خاص تنها در صورت وجود مواد شیمیایی یا ترکیبات فیزیکی در آب باید استفاده شود.
معلوم است که در هر منطقه خاص باید هزینه و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تهیه آب خالص مورد بررسی قرار گیرد.
برای مثال ممکن است در مواردی از نظر اقتصادی به صرفه باشد که تعدادی از گیاهان در اثر آلودگی از دست بروند
ولی هزینه تهیه آب خالص به هزینه های تولید کننده اضافه نشود.

 

در ادامه بحث کیفیت آب در هیدرونیک باید به این موضوع نیز اشاره کرد که:

تیمارهای مورد استفاده می تواند ساده و ارزان مثل اسیدی کردن PH آب برای حذف
بی کربنات و کربنات است یا مثل حذف کامل یونها با استفاده از اسمز معکوس پرهزینه باشد.
نمونه آب باید برای آنالیز کامل به آزمایشگاهی مطمئن ارسال شود و این آزمایش باید در صورت عوض شدن منبع آب تکرار گردد.
همچنین توصیه می‌شود که از محلول غذایی نیز نمونه‌های تهیه
و آزمایش شود تا قبل از استفاده از درست بودن آن اطمینان حاصل شود.
از ابزار و کیت های آنالیز میتوان برای نظارت آب و محلول غذایی استفاده کرد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *