امیر هیدروپونیک

امیر هیدروپونیک

مشاوره و آموزش کشت هیدروپونیک

عناصر میکرو

زینک در گیاه

تاثیر زینک در گیاه

تاثیر زینک در گیاه     یکی دیگر از موضوعات مهم در کشت هیدروپونیک توجه به تاثیر روی یا همان زینک در گیاه جهت پرورش و تولید محصولات سالم بوده و هست. البته نباید از این موضوع غافل شد که زینک ( روی ) نیز مانند دیگر عناصر در کشت به سبک کاشت در خاک …

تاثیر زینک در گیاه ادامه »

تاثیر مولیبدن در گیاه

تاثیر مولیبدن در گیاه

مولیبدن در گیاه مولیبدن در گیاه به عنوان یکی دیگر از عناصر میکرو حائز اهمیت است، تاثیر آن در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. این عنصر تا حدی مهم است که با اینکه گیاه نیاز بسیار کمی به آن دارد اما نبود آن نیز باعث به وجود آمدن علائم کمبود میشود. مولیبدن با علامت …

تاثیر مولیبدن در گیاه ادامه »

تاثیر منگنز در گیاه

تاثیر منگنز در گیاه

تاثیر منگنز در گیاه     منگنز به عنوان یکی دیگر از عناصر میکرو شناخته میشود ، تاثیر منگنز در گیاه نیز مانند دیگر عناصر مهم است و با این که تاثیر آن در گیاه با آهن تفاوت چندانی ندارد از جهات مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. منگنز در جدول عناصر با …

تاثیر منگنز در گیاه ادامه »

علائم کمبود آهن در گیاه

آهن در گیاه

آهن در گیاه آهن یکی دیگر از عناصر میکرو و همچنین یک عنصر ضروری مورد نیاز دیگر برای گیاه است که مانند بقیه عناصر باید تاثیر آهن در گیاه رو مورد بررسی قرارداد. آهن در کشت هیدروپونیک نیز بسیار مهم است. کمبود آن و مقدار آن برای گیاه باید بصورت دقیق بررسی شود. آهن در …

آهن در گیاه ادامه »

تاثیر مس در گیاه

تاثیر مس در گیاه   ثاثیر مس در گیاه را نمیتوان نادیده گرفت، مس یکی  دیگر از عناصر میکرو  است، زیرا عنصری مهم در کشت هیدروپونیک برای گیاه است. این عنصر نیز مانند دیگر عناصر علائم کمبود و بیشبود مخصوص به خود را دارد که در گیاه خود را نمایان میسازد، علامت اختصاری  آن Cu …

تاثیر مس در گیاه ادامه »

کلر

کلر در گیاه

کلر (Cl)     کلر یا همان Cl یکی دیگر از عناصر میکرو میباشد که مثل بقیه عناصر ضروری نقش مهمی در سلامت و رشد گیاه ایفا میکند. طبیعی است مقدار این عنصر نیز باید در گیاه کنترل شود مانند دیگر عناصر کمبود و یا بیشبود آن میتواند سلامت گیاه را به خطر بیاندازد. غلظت …

کلر در گیاه ادامه »

بُر در گیاه

تاثیر بور در گیاه

بور (B)   مقدار بور در گیاه میزان کفایت بور در گیاه ۱۰ تا ۵۰mg/kg وزن خشک میباشد. بسته به گونه گیاهی غلظت بحرانی می تواند به سطح پایین یا سطح بالای دامنه غلظت اعلام شده نزدیک باشد. غلظت بور در حاشیه برگ ها 5 تا 10 مرتبه بیشتر از غلظت آن در کل پهنک …

تاثیر بور در گیاه ادامه »