امیر هیدروپونیک

امیر هیدروپونیک

مشاوره و آموزش کشت هیدروپونیک

عناصر میکرو در گیاه

میزان مطالعه شده

آنچه در این مقاله خواهید آموخت

فهرست

عناصر میکرو

 

عناصر میکرو

 

گیاهان به طور محسوسی غلظت کمتری از عناصر ضروری میکرو را در مقایسه با ماکرو احتیاج دارند.
با این وجود عناصر کم مصرف نیز به اندازه عناصر ماکرو دارای اهمیت می باشد.
غلظت بهینه برای عناصر میکرو معمولاً در حد یک ده هزارم غلظت مورد استفاده برای عناصر ماکرو می باشد.
کنترل و مدیریت این  مقدار در مقایسه با عناصر ماکرو مخصوصاً
در بستر فاقد خاک (هیدروپونیک) بسیار حساس تر می باشد.
برای مثال دامنه مورد استفاده تعدادی از عناصر میکرو بسیار باریک می باشند
به طوری که خروج از این دامنه باریک باعث ایجاد سمیت یا کمبود در گیاه می شود.
تشخیص علائم کمبود یاسمیت با مشاهده علائم ظاهری مشکل است و
برای اطمینان استفاده از آنالیز گیاه توصیه می شود.

کمبود عناصر میکرو به راحتی قابل رفع می باشد.

اما در حالت بیشبود یا سمیت اگر رفع آن غیر ممکن نباشد، خیلی مشکل است.

اگر سمیت اتفاق افتاد بهتر است که تولید کننده کشت مجدد را شروع نماید.

بنابراین برای جلوگیری از سمیت این عناصر به بستر شده ای
در اوایل و در خلال فصل رشد باید دقت زیادی صورت گیرد.
فراهمی برخی از عناصر میکرو مثل Fe و Mn و Zn به میزان قابل توجهی
در اثر تغییر PH یا تغییر در غلظت یکی از عناصر ماکرو مثل فسفر تغییر میکند.
بنابراین کنترل ph و به همان اندازه غلظت عناصر ماکرو در محلول غذایی مهم می باشد.
در محیط طبیعی ( برای مثال در آب مورد استفاده برای

محلول غذایی در مواد آلی و غیرآلی مورد استفاده برای
بستر کشت و یا از لوله ها و تانک ذخیره مواد و…) ممکن است به میزان کافی از
عناصر میکرو وجود داشته باشند و نیازی به استفاده از آنها نباشد.
بنابراین بهتر است که محلول غذایی تهیه شده قبل و پس از عبور از سیستم آنالیز شود.
علاوه بر این، کنترل دقیق بستر ریشه دهی و گیاهان باعث اطمینان از میزان
کفایت عناصر و جلوگیری از بیشبود آن ها می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *